info@topkotliky.sk

Odberné miesto zaplatených objednávok

Geologická 11884/1B
82106 Bratislava

Sídlo spoločnosti

Slowir s. r. o.

Geologická 11884/1B 
Bratislava-Podunajské Biskupice

821 06

IČO: 46 758 917

DIČ: 2023573035

IČ DPH: SK2023573035

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.82909/B

IBAN: 

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Banka: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5

820 07  Bratislava 27

tel.: 02/58272 172

e-mail: ba@soi.sk