info@topkotliky.sk

Odberné miesto zaplatených objednávok

www.topkotliky.sk
Saratovská 13
84102 Bratislava

Sídlo spoločnosti

Slowir s. r. o.

Geologická 11884/1B 
Bratislava-Podunajské Biskupice

821 06

IČO: 46 758 917

DIČ: 2023573035

IČ DPH: SK2023573035

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.82909/B

IBAN: 

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Banka: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1