Medené kotlíky + smaltovaná kotlina

Kotlíková zostava na guláš, kde ohnisko tvorí smaltovaná kotlina v kombinácii s medeným kotlíkom na guláš.